Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu  : 18807013368

Wu hao       : 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei  : 18807018969

Wan li'e      : 15207017866

Hu Zhibin    : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 20270 20690 -420 2024-04-23 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 20170 20590 -420 2024-04-23 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 19870 20290 -420 2024-04-23 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 77800 78600 -800 2024-04-23 Historical
 • T3 copper bar 78800 79600 -800 2024-04-23 Historical
 • T3 tnned copper bar 79400 80200 -800 2024-04-23 Historical
 • Anaerobic copper rods 78300 79100 -800 2024-04-23 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 79300 80100 -800 2024-04-23 Historical
 • T2 tinned copper bar 79900 80700 -800 2024-04-23 Historical
 • Shaped copper bars 80300 81100 -800 2024-04-23 Historical
 • T1 copper bar 79800 80600 -800 2024-04-23 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 79200 80000 -800 2024-04-23 Historical
 • Anode phosphor copper ball 78800 79600 -800 2024-04-23 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 78500 79300 -800 2024-04-23 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 80040 81890 -1850 2024-04-23 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 80440 82290 -1850 2024-04-23 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 80240 82090 -1850 2024-04-23 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 80840 82690 -1850 2024-04-23 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 81040 82890 -1850 2024-04-23 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 81240 83090 -1850 2024-04-23 Historical
 • Fireproof cable copper strip 81540 83390 -1850 2024-04-23 Historical

brass

 • National standard of brass rod HPb59-1 53500 54000 -500 2024-04-23 Historical
 • Enterprise standard of brass rodHPb59-1 52200 52700 -500 2024-04-23 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 50900 51400 -500 2024-04-23 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 50600 51100 -500 2024-04-23 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 50300 50800 -500 2024-04-23 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 50000 50500 -500 2024-04-23 Historical
 • Brass empty pipe 51200 51700 -500 2024-04-23 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 51400 51900 -500 2024-04-23 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 22970 23420 -450 2024-04-23 Historical
 • Spray 23610 24050 -440 2024-04-23 Historical
 • Non standard spraying 23180 23630 -450 2024-04-23 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 25300 25750 -450 2024-04-23 Historical
 • Oxidation 24030 24480 -450 2024-04-23 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 25730 26170 -440 2024-04-23 Historical
 • Red copper electrophoresis 26570 27020 -450 2024-04-23 Historical
 • Black pearl 26570 27020 -450 2024-04-23 Historical
 • Sprayed wood grain 26150 26600 -450 2024-04-23 Historical
 • Crystal swimming wood grain 28380 28820 -440 2024-04-23 Historical
 • High gloss wood grain 26570 27020 -450 2024-04-23 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 71900 72700 -800 2024-04-23 Historical
 • Bright copper 71500 72300 -800 2024-04-23 Historical
 • Single line bright copper 71200 72000 -800 2024-04-23 Historical
 • Telephone line 72000 72800 -800 2024-04-23 Historical
 • Copper chops 71800 72600 -800 2024-04-23 Historical
 • red copper 70600 71400 -800 2024-04-23 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 68300 69200 -900 2024-04-23 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 66200 67000 -800 2024-04-23 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 61200 62000 -800 2024-04-23 Historical
 • 1# copper Candy 70000 70900 -900 2024-04-23 Historical
 • Copper scraps 55700 56400 -700 2024-04-23 Historical
 • Red machine copper 47700 47900 -200 2024-04-23 Historical
 • Large machine copper 46500 46700 -200 2024-04-23 Historical
 • Small mahine copper 45900 46100 -200 2024-04-23 Historical
 • Brass Honey 44700 44900 -200 2024-04-23 Historical
 • Brass Ebony 26800 26900 -100 2024-04-23 Historical
 • tank 41700 41900 -200 2024-04-23 Historical
 • Brass turning 45300 45500 -200 2024-04-23 Historical
 • 62% Cu brass 47900 48100 -200 2024-04-23 Historical
 • Bell metal 75500 76300 -800 2024-04-23 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 17700 17800 -100 2024-04-23 Historical
 • aluminum UBC ingot 17400 17500 -100 2024-04-23 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17700 17800 -100 2024-04-23 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15200 15300 -100 2024-04-23 Historical
 • Aluminum UBC 14700 14800 -100 2024-04-23 Historical
 • Aluminium tank 40000 40500 -500 2024-04-23 Historical
 • 1 series leftover materials 17800 17900 -100 2024-04-23 Historical
 • 6063 white material 17500 17600 -100 2024-04-23 Historical
 • Used material of profile 16200 16300 -100 2024-04-23 Historical
 • Spray profile 15800 15900 -100 2024-04-23 Historical
 • 6061 white material 17400 17500 -100 2024-04-23 Historical
 • 6082 white material 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • 3series leftover materials 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • 5052 white material 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • 5083 white material 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • 7series leftover materials 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • Alloy chips 9000 9100 -100 2024-04-23 Historical
 • Bright aluminum wire 17800 17900 -100 2024-04-23 Historical
 • Aluminum wire 17200 17300 -100 2024-04-23 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17600 17700 -100 2024-04-23 Historical
 • Drawn aluminum wire 18000 18100 -100 2024-04-23 Historical
 • Rusted aluminum wire 17200 17300 -100 2024-04-23 Historical
 • Rusted aluminum wire 16400 16500 -100 2024-04-23 Historical
 • Clean aluminum formwork 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 17000 17100 -100 2024-04-23 Historical
 • Motorcycle wheel 16700 16800 -100 2024-04-23 Historical
 • Mechanical aluminium 16000 16100 -100 2024-04-23 Historical
 • Civilian aluminum 16000 16100 -100 2024-04-23 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17200 17300 -100 2024-04-23 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17700 17700 0 2024-04-23 Historical
 • Shredded aluminium 17400 17400 0 2024-04-23 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17600 17600 0 2024-04-23 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 17100 17200 -100 2024-04-23 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 18900 19300 -400 2024-04-23 Historical
 • Machine zinc 14300 14600 -300 2024-04-23 Historical
 • Miscellaneous zinc 13300 13600 -300 2024-04-23 Historical

Lead

 • 1 # lead ingot 14100 14500 -400 2024-04-23 Historical
 • Lead tube 14000 14300 -300 2024-04-23 Historical
 • Miscellaneous lead 12000 12300 -300 2024-04-23 Historical
 • White battery 8200 8400 -200 2024-04-23 Historical
 • Black battery 6400 6600 -200 2024-04-23 Historical
 • Miner's lamp 2500 2600 -100 2024-04-23 Historical

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 5900 6000 -100 2024-04-23 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 5900 6000 -100 2024-04-23 Historical
 • Old fashional motor 5400 5500 -100 2024-04-23 Historical
 • Long compressor 7400 7500 -100 2024-04-23 Historical
 • Large compressor 5300 5400 -100 2024-04-23 Historical
 • Small compressor 6600 6600 0 2024-04-23 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3800 3900 -100 2024-04-23 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-04-23 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7100 7100 0 2024-04-23 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9100 9200 -100 2024-04-23 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 10700 10800 -100 2024-04-23 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 11700 11800 -100 2024-04-23 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3800 3900 -100 2024-04-23 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-04-23 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 131000 140000 -9000 2024-04-23 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-04-23 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Heavy HMS≥10mm 2350 2350 0 2024-04-23 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2300 2300 0 2024-04-23 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2200 2200 0 2024-04-23 Historical
 • Mechanical iron 2250 2250 0 2024-04-23 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1900 1900 0 2024-04-23 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1600 1600 0 2024-04-23 Historical
 • colored iron can 1400 1400 0 2024-04-23 Historical
 • Wirerope 1400 1400 0 2024-04-23 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10200 9700 500 2024-04-23 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9800 9250 550 2024-04-23 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9800 9250 550 2024-04-23 Historical
 • 304 unified material 9700 9000 700 2024-04-23 Historical
 • 316 industrial material 17300 16500 800 2024-04-23 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7300 7000 300 2024-04-23 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小时服务热线

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二维码 Baotai QR code